ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletการจัดการความรู้
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletLet's Run ปันบุญ
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๑๐ ม.ค.๕๘ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๕๘article
๙ ม.ค.๕๘ อวยพรปัใหม่ผู้สูงอายุarticle
๙ ม.ค.๕๘ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่article
๑ ม.ค.๕๘ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่article
๒๔ ธ.ค.๕๗ พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๒๔ธ.ค.๕๗ ปะทิวคัพarticle
๒๔ ธ.ค.๕๗ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมarticle
๑๙ธ.ค.๕๗ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรarticle
๕ธ.ค.๕๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวarticle
๒ธ.ค.๕๗ กิจกรรมวันพ่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๖พ.ย.๕๗ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗article
๔ พ.ย.๕๗ รำลึก ๒๕ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์article
๙ ต.ค. ๕๗ ประเพณีตักบาตรเทโวarticle
๒๖ ก.ย.๕๗ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปะทิวarticle
๒๒ ก.ย. ๕๗ ให้ความรู้แกนนำสุขภาพประจำครอบครัวarticle
๑๘ ก.ย. ๕๗ วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเราarticle
๑๓ ก.ย. ๕๗ กีฬานักเรียนarticle
๒๘ ส.ค. ๕๗ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์article
๑๒ ส.ค. ๕๗ วันแม่แห่งชาติarticle
๘ ส.ค. ๕๗ กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๗ ส.ค. ๕๗ มอบถุงยังชีพarticle
๗ ส.ค. ๕๗ โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาarticle
๖ ส.ค. ๕๗ โครงการอบรมการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรarticle
๔ ส.ค. ๕๗ ท้องถิ่นสุขภาพดี วิถีชุมชนคนปะทิวarticle
๒๕ ก.ค. ๕๗ โครงการอบรมผู้ประกอบการarticle
๑๘ ก.ค. ๕๗ ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรกarticle
๑๖ ม.ค. ๕๗ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุarticle
๑๐ ก.ค. ๕๗ ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอปะทิวarticle
๗ ก.ค. ๕๗ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗article
๑๙ มิ.ย. ๕๗ พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๔ มิ.ย. ๕๗ ปะทิวฟุตซอลคัพ ต้านภัยยาเสพติดarticle
๑๑ พ.ค.๕๙ ทต.ะทิวคัพ ๒๐๑๖article
๔ มิ.ย. ๕๗ กีฬาชุมชนสัมพันธ์article
๑๑ พ.ค.๕๙ กีฬาชุมชนสัมพันธ์article
๑๓ เม.ย. ๕๗ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗article
๑๙ มี.ค. ๕๗ เปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิarticle
๑๙ มี.ค. ๕๗ ประชุมประชาคมarticle
๑๔ มี.ค. ๕๗ Beach Cleaningdayarticle
๗ มี.ค.๕๗ บัณฑิตน้อยarticle
๑๓ ก.พ. ๕๗ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอarticle
๑๗ ม.ค. ๕๗ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑๑ ม.ค.๕๗ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗article
๑ ม.ค. ๕๗ วันขึ้นปีใหม่article
๒๖ ธ.ค. ๕๖ โครงการส่งเสริมทันตกรรมarticle
๒๕ ธ.ค. ๕๖ มอบทุนการศึกษาarticle
๑๙ ธ.ค. ๕๖ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรarticle
๕ ธ.ค. ๕๖ วันพ่อแห่งชาติarticle
๔ ธ.ค. ๕๖ ทำดีเพื่อพ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านบางสนarticle
๒ ธ.ค. ๕๖ รับมอบถุงยังชีพพระราชทานarticle
๔ พ.ย. ๕๖ ทำบุญครบรอบ ๒๔ ปี พายุเกย์article
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com