ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletการจัดการความรู้
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletLet's Run ปันบุญ
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๒๔ ธ.ค.๕๘ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมarticle
๒๓ ธ.ค.๕๘ มอบทุนการศึกษาarticle
๒๒ ธ.ค.๕๘ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติarticle
๑๙ ธ.ค.๕๘ งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรarticle
๑๗ ธ.ค.๕๘ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กarticle
๑๖ ธ.ค.๕๘ พระราชทานเพลิงพระศพพระสังฆราชarticle
๕ ธ.ค.๕๘ ถวายพระประธานวัดเขาเจดีย์article
๕ ธ.ค.๕๘ วันพ่อแห่งชาติarticle
๒๘ ต.ค.๕๘ ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๕๘article
๒๓ ต.ค.๕๘ วันปิยมหาราชarticle
๑๙ ต.ค.๕๘ พัฒนาศักยภาพ อสม.ทต.ปะทิวarticle
๑๐ ต.ค.๕๘ เดิน วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์article
๒๘ ก.ย. ๕๘ ประชุมสภาarticle
๒๔ ก.ย. ๕๘ วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเราarticle
๑๔ ก.ย. ๕๘ ปั่นเพื่อน้องarticle
๔ ก.ย. ๕๘ โครงการเตรียมความพร้อมarticle
๓ ก.ย. ๕๘ ประชุมสภาarticle
๒๐ ส.ค. ๕๘ คัดค้านยุติความรุนแรงarticle
๑๔ ส.ค. ๕๘ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติarticle
๑๒ ส.ค. ๕๘ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘article
๑๐ ส.ค. ๕๘ กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๓๐ก.ค.๕๘ เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาarticle
๒๙ ก.ค.๕๘ พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘article
๒๓ ก.ค.๕๘ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปะทิวarticle
๒๐ ก.ค.๕๘ พิธีเปิดหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘article
๑๙ ก.ค.๕๘ ฟุตซอลผู้นำ อบต.ปากน้ำarticle
๑๗ มิ.ย.๕๘ พิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๒๖ มิ.ย.๕๘ วันต่อต้านยาเสพติดโลกarticle
๒๖ มิ.ย.๕๘ ประชุมสภาarticle
๑๘ มิ.ย.๕๘ พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑๔ มิ.ย.๕๘ ฟุตซอล อบจ.คัพ ทุ่งหลวง - ปะทิวarticle
๑๓ มิ.ย.๕๘ พิธีเปิดกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ ๑๐article
๑ มิ.ย.๕๘ วันวิสาขบูชาarticle
๓๐ พ.ค.๕๘ ปั่นจักรยานขึ้นวัดเขาเจดีย์article
๒๖ พ.ค.๕๘ ปล่อยปลาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติarticle
๑๒ พ.๕๕๘ พิธีปิดปะทิวฟุตซอลคัพ ครั้งที่ ๓article
๑๑ พ.ค.๕๘ ปะทิวฟุตซอลคัพ
๑๐ พ.ค.๕๘ ปะทิวฟุตซอลคัพarticle
๙ พ.ค.๕๘ ปะทิวฟุตซอลคัพ ครั้งที่ ๓article
๘ พ.ค.๕๘ พิธีเปิดปะทิวฟุตซอลคัพ ครั้งที่ ๓article
๘ พ.ค.๕๘ กีฬาชุมชนสัมพันธ์article
๒๔เม.ย.๕๘ วันเทศบาลarticle
๑๓เม.ย.๕๘ สิบสานประเพณีสงกรานต์ท้องถิ่น ๕๘article
๒๐มี.ค.๕๘ บัณฑิตน้อยarticle
๑๓มี.ค.๕๘ ประชุมประชาคมarticle
๖มี.ค.๕๘ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรarticle
๓มี.ค.๕๘ ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ชุมสานพูนทรัพย์article
๒มี.ค.๕๘ ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ชุมสานฝันและชุมชนประสบสุขarticle
๒๓ก.พ.๕๘ ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดในarticle
๒๓ ม.ค.๕๘ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com