ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletการจัดการความรู้
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletLet's Run ปันบุญ
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๑ ธ.ค.๕๙ พิธีปัญญาสมวารarticle
๑๔ พ.ย.๕๙ ประพณีลอยกระทงarticle
๑๒ พ.ย.๕๙ ทอดกฐินวัดเขาเจดีย์article
๙ พ.ค. ๕๙ ประชาคมarticle
๔ พ.ย.๕๙ รำลึกเหตุการณ์พายุเกย์article
๒๐ ต.ค.๕๙พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพarticle
๑๙ ต.ค.๕๙ พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณarticle
๑๗ ต.ค.๕๙ ประเพณีตักบาตรเทโวarticle
๑๔ ต.ค.๕๙ พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชarticle
๑๐ ต.ค.๕๙ เจ้าภาพภวายภัตตาหารarticle
๖ ต.ค.๕๙ โครงการพัมนาศักยภาพ อสม.article
๒๖ ก.ย.๕๙ ประชุมสภาarticle
๒๙ ก.ย.๕๙ โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพarticle
๒๒ ก.ย.๕๙ วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณarticle
๑๖ ก.ย.๕๙ โครงการอบรมให้ความรู้การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรarticle
๑๔ ก.ย.๕๙ โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำarticle
๙ ก.ย.๕๙ อบต.เสาธงหินเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กarticle
๒๙ ส.ค.๕๙ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุarticle
๒๗ ส.ค.๕๙ เดิน-วิ่ง พี่น้องสัมพันธ์article
๑๕ ส.ค.๕๙ รักษ์น้ำ รักป่าarticle
๑๒ ส.ค.๕๙ วันแม่แห่งชาติ
๑๐ ส.ค.๕๙ กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๙ ส.ค.๕๙ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยarticle
๓๐ ก.ค.๕๙ พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรอำเภอปะทิวarticle
๒๗ ก.ค.๕๙ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๒๕ ก.ค.๕๙ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีarticle
๑๕ ก.ค.๕๙ พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙article
๑๓ ก.ค.๕๙ กีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๑๓ ก.ค.๕๙ ประชุมสภาarticle
๑๑ ก.ค.๕๙ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙article
๒๔ มิ.ย.๕๙ วันต่อต้านยาเสพติดarticle
๒๓ มิ.ย.๕๙ MOU สวมหมวกนิรภัยarticle
๑๖ มิ.ย.๕๙ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาarticle
๙ มิ.ย. ๕๙ พิธีเปิดกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี ๒๕๕๙article
๙ มิ.ย.๕๙ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติarticle
๖ พ.ค.๕๙ ๑๒๐ ปีอำเภอปะทิวarticle
๖ พ.ค.๕๙ เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอปะทิวarticle
๑๓ เม.ย.๕๙ ประเพณีสงกรานต์article
๒๕ มี.ค.๕๙ บัณฑิตน้อยarticle
๑๘ มี.ค.๕๙ big cleaning dayarticle
๗ มี.ค.๕๙ ฉีดพ่นหมอกควันarticle
๒๙ ก.พ.๕๙ ประชาคมarticle
๒๕ ก.พ.๕๙ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนarticle
๑๖ ก.พ.๕๙ เปิดบ้านคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลปะทิวarticle
๑๐ ก.พ.๕๙ ทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กarticle
๕ ก.พ.๕๙ โครงการพาน้องเข้าวัดarticle
๒๙ ม.ค.๕๙ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๒๒ ม.ค.๕๙ โครงการเตรียมความพร้อมarticle
๙ ม.ค.๕๙ วันเด็กแห่งชาติ ๕๙article
๑ ม.ค.๕๙ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่article
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com