ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
๒๙ เม.ย.๖๕ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ article

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
       เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๕ นายมนต์ชัย  โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ “๑๐ วัน ชุมพรป่วย covid ต่ำ ๑๐” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  โดยมีนายเจริญโชคพรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาอำเภอปะทิว ณ ที่ว่าการอำเภอปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

 
ภาพกิจกรรม

๑๕ ก.ย.๖๕ วันเก็บขยะชายหาดสากล article
๑๐ ก.ย.๖๕ ผู้ว่าพาเข้าวัด article
๗ ก.ย.๖๕ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ article
๓๑ ส.ค.๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น article
๒๔ ส.ค.๖๕ โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขผู้สูงวัย article
๖ ส.ค.๖๕ เดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์ article
๒๘ ก.ค.๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
๒๖ ก.ค.๖๕ กีฬา อบจ.คัพ article
๑๑ ก.ค.๖๕ พิธีแห่เทียนพรรษา article
๔ ก.ค.๖๕ เปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษา article
๒๔ มิ.ย.๖๕ วันต่อต้านยาเสพติด article
๒๔ มิ.ย.๖๕ ประชาคม article
๒๑ มิ.ย.๖๕ เทศกาลผลไม้และทุเรียนชุมพร article
๒๐ มิ.ย.๖๕ ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี article
๓ มิ.ย. ๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา article
๒๕ พ.ค.๖๕ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ article
๒๔ พ.ค.๖๕ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑๑ พ.ค.๖๕ ตัดแต่งต้นไม้ article
๒๖ เม.ย.๖๕ ตัดแต่งต้นไม้ article
๒๒ เม.ย.๖๕ ทำบุญอาคารสาธารณสุข article
๒๐ เม.ย.๖๕ สร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ article
๑๕ เม.ย.๖๕ พิธีสรงน้ำกรมหลวงชุมพร article
๑๓ เม.ย.๖๕ ประเพณีสงกรานต์ article
๘ เม.ย.๖๕ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
๗ เม.ย.๖๕ ประชุมมอบนโยบาย article
๗ เม.ย.๖๕ประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส article
๖ เม.ย.๖๕ วันจักรี article
๒๙ มี.ค.๖๕ ตรวจเยี่ยมตลาดนัด article
๑๗ มี.ค.๖๕ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๘ มี.ค.๖๕ ทอดผ้าป่าวัดเขาเจดีย์ article
๒๘ ก.พ.๖๕ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ article
๒๒ ก.พ.๖๕ จัดทำแผนวัฒนธรรมอำเภอ article
๑๙ ม.ค.๖๕ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ article
๑๐ ม.ค.๖๕ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๗ ม.ค.๖๕ ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น article
๒๓ ธ.ค.๖๔ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๒๒ ธ.ค.๖๔ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี article
๑๙ ธ.ค.๖๔ พิธีบวงสรวงสักการะกรมหลวงชุมพร article
๑๙ ธ.ค.๖๔ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร article
๑๕ ธ.ค.๖๔ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๙ ธ.ค. ๖๔ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๕ ธ.ค.๖๔ วันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ article
๑๙ พ.ย.๖๔ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ article
๑๙ พ.ย.๖๔ ทำความสะอาดตลาดสดป้องกันเชื้อโควิด article
๔ พ.ย. ๖๔ รำลึก ๓๒ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์ article
๓๐ ต.ค.๖๔ ทอดกฐินวัดเขาเจดีย์ article
๒๘ ต.ค.๖๔ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะทิว article
๒๓ ต.ค.๖๔ วันปิยมหาราช article
๒๒ ต.ค.๖๔ ประเพณีตักบาตรเทโว article
๒๐ ต.ค.๖๔ วันรักต้นไม้ article
๑๒ ต.ค.๖๔ จิตอาสาทำความสะอาดถนน article
๗ ต.ค.๖๔ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๒๙ ก.ย.๖๔ มุทิตาจิต article
๒๘ ก.ย.๖๔ วันธงชาติไทย article
๒๐ ก.ย.๖๔ สมทบทุนก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลปะทิว article
๒๗ ก.ย.๖๔ เยี่ยมบ้านผู้กักตัว article
๒๐ ก.ย.๖๔ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๖ ก.ย.๖๔ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๒๕ ส.ค.๖๔ ตัดแต่งต้นไม้โรงเรียนปะทิววิทยา article
๑๓ ส.ค.๖๔ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ article
๑๑ ส.ค.๖๔ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ article
๕ ส.ค.๖๔ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๑๖ ก.ค.๖๔ มอบข้าวกล่องให้บุคลากรโรงพยาบาลปะทิว article
๑๖ ก.ค.๖๔ เยี่ยมบ้านผู้กักตัว article
๑๕ ก.ค.๖๔ ทำความสะอาดพื้นที่ผ่อนผัน article
๑๔ ก.ค.๖๔ เยี่ยมบ้านผู้กักตัว article
๒๔ มิ.ย.๖๔ ความสะอาดตลาดสด article
๑๗ มิ.ย.๖๔ ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา article
๑๒ มิ.ย. ๖๔ มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส article
๑๐ มิ.ย. ๖๔ ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๘ มิ.ย. ๖๔ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๓๑ พ.ค. ๖๔ ความสะอาดโรงเรียนอนุบาลปะทิว article
๒๗ พ.ค. ๖๔ ตรวจคัดกรองโควิดตลาดเปิดท้าย article
๒๕ พ.ค.๖๔ ตรวจคัดกรองโควิดตลาดนัด article
๖ พ.ค.๖๔ ประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว article
๙ เม.ย.๖๔ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
๒๘ มี.ค.๖๘ เลือกตั้งท้องถิ่น article
๒๔ มี.ค.๖๔ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑๘ มี.ค.๖๔ รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว article
๒๔ ก.พ.๖๔ จิตอาสาพัฒนาวัดเขาเจดีย์ article
๔ ก.พ.๖๔ การประชุมให้ความรู้และแจ้งแนวปฏิบัติงานกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี article
๒๕ ม.ค.๖๔ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ article
๒๕ ม.ค.๖๔ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่๑ article
๒๔ ธ.ค.๖๓ ปฐมนิเทศหลักสูตรการศึกษานอกระบบ article
๒๓ ธ.ค.๖๓ มอบทุนการโรงเรียนปะทิววิทยา article
๑๖ ธ.ค.๖๓ โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหาร article
๘ ธ.ค.๖๓ มอบของบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ article
๔ ธ.ค.๖๓ หนูรักพ่อ article
๑ ธ.ค.๖๓ วันเอดส์โลก article
๒๕ พ.ย.๖๓ ผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน article
๙ พ.ย.๖๓ ทจิตอาสาพัฒนาคลองบางสน article
๔ พ.ย.๖๓ รำลึก ๓๑ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์ article
๓๑ พ.ย.๖๓ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ article
๒๓ ต.ค.๖๓จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟปะทิว article
๒๓ ต.ค.๖๒ วันปิยมหาราช article
๒๑ ต.ค.๖๓ วันน้อมรำลึกสมเด็จย่า article
๑๓ ต.ค.๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบวันสวรรคต article
๑๙ ต.ค. ๖๓ การซักซ้อมแจ้งแนวนโยบายการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ article
๑๑ ต.ค.๖๓ Let’s run ปันบุญ๒ article
๑๐ ต.ค.๖๓ แห่กฐินวัดเขาเจดีย์ article
๗ ต.ค.๖๓ ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมLet’s Run ปันบุญ X 2 article
๓ ต.ค.๖๓ ประเพณีตักบาตรเทโว article
๒๙ ก.ย.๖๓ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน article
๒๘ ก.ย.๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๒๘ ส.ค. ๖๓โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหาร article
๒๗ ส.ค.๖๓ โครงการหมอหมู่บ้าน article
๒๐ ส.ค.๖๓ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไอโอดีน article
๑๔ ส.ค.๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๓ article
๑๓ ส.ค.๖๓ โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น article
๑๒ ส.ค.๖๒ จิตอาสาพัฒนาวัดเขาเจดีย์ article
๑๒ ส.ค๖๓ วันแม่แห่งชาติ article
๕ ส.ค.๖๓ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนำสุขผู้สูงวัย article
๒๘ ก.ค.๖๓ จิตอาสา article
๒๘ ก.ค.๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
๒๒ ก.ค.๖๓ ปฐมนิเทศ กศน. article
๑๓ ก.ค.๖๓ ต้อนรับคณะท่องเที่ยวตำบลบางสน article
๓ ก.ค.๖๓ พิธีสมโภชเทียนพรรษา article
๒๙ มิ.ย.๖๓ เปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษา article
๒๔ มิ.ย.๖๓ อสม.ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก article
๒๔ มิ.ย.๖๓ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๒๓ มิ.ย.๖๓ ฉีดพ่นหมอควัน article
๑๙ มิ.ย.๖๓ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ article
๙ มิ.ย.๖๓ จิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลปะทิว article
๒๖ พ.ค.๖๓ มอบถุงยังชีพ article
๒๕ พ.ค.๖๓ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
๒๒ พ.ค.๖๓ ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น article
๓๐ เม.ย.๖๓ มอบถุงยังชีพโควิด article
๒๒ เม.ย.๖๓ มอบเจลแอลกอฮอล์ article
๒๑ เม.ย. ๖๓ ทำเจลแอลกอฮอล์ article
๒๐ เม.ย.๖๓ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ article
๒๐ เม.ย.๖๓ สนับสนุนแอลกอฮอล์ article
๑๕ เม.ย.๖๓ ห่มผ้าพระใหญ่ article
๒๕ มี.ค.๖๓ ตรวจคัดกรองผู้ป่วยcovid-๑๙ article
๑๘ มี.ค.๖๓ จิตอาสาทำความสะอาดสำนักงาน article
๑๓ มี.ค.๖๓ แจกหน้ากากอนามัย article
๑๓ มี.ค.๖๓ จิตอาสาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑๒ มี.ค.๖๓ จิตอาสาทำความสะอาดตลาดสด article
๑๒ มี.ค.๖๓ กีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑๑ มี.ค.๖๓ อบรมให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัย article
๒๘ ก.พ.๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑ article
๒๕ ก.พ.๖๓ ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ article
๑๙ ก.พ.๖๓ โครงการจังหวัดพบประชาชน article
๑๔ ก.พ.๖๓โครงการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร article
๒๙ ม.ค.๖๓ พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ article
๑๑ ม.ค.๖๓ วันเด็กแห่่งชาติ ๒๕๖๓ article
๑ ม.ค.๖๓ ตักบาตรปีใหม่ article
๑๙ ธ.ค.๖๒ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร article
๑๑ ธ.ค.๖๒ พิธีบวงสรวงปั้นบันไดพญานาค วัดเขาเจดีย์ article
๙ ธ.ค.๖๓ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม article
๕ ธ.ค.๖๒ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา article
๔ ธ.ค.๖๒ หนูรักพ่อ ศพด.บ้านบางสน article
๓ ธ.ค.๖๒วันเอดส์โลก article
๒๘ พ.ย.๖๒ ปฐมนิเทศ กศน. article
๑๑ พ.ย.๖๒ ประเพณีลอยกระทง๖๒ article
๑๑ พ.ย.๖๒ จิตอาสาปลูกป่า article
๔ พ.ย.๖๒ รำลึก๓๐ ปีพายุเกย์ article
๒๓ ต.ค.๖๒ จิตอาสา article
๒๓ ต.ค.๖๒ วันปิยมหาราช article
๑๙ ต.ค.๖๒ ทอดกฐินวัดเขาเจดีย์ article
๑๔ ต.ค.๖๒ ประเพณีตักบาตรเทโว article
๑๓ ต.ค.๖๒ พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบวันสวรรคต article
๗ ต.ค.๖๒ สอบนักธรรม article
๒๕ ก.ย.๖๒ โครงการอบรม E-LASS article
๒๗ ส.ค.๖๒ โครงการเสริมสร้างทักษะเด็กปฐมวัย article
๒๖ ส.ค.๖๒ โครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น article
๒๐ ส.ค.๖๒ โครงการหมอหมู่บ้าน article
๑๕ ส.ค.๖๒ ห่มผ้าเจดีย์ article
๑๔ ส.ค.๖๒ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑ article
๑๔ ส.ค.๖๒ กีฬาสี โรงเรียนอนุบาลปะทิว article
๙ ส.ค.๖๒ กำจัดขยะในท้องถิ่น article
๑๒ ส.ค๖๒ วันแม่แห่งชาติ article
๖ ส.ค.๖๒กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๓ ส.ค.๖๒ พิธีเปิดกีฬา อบจ.คัพ article
๒๘ ก.ค.๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
๒๔ ก.ค.๖๒ ต้อนรับคณะแข่งขันหุ่นยนต์ article
๒๔ ก.ค.๖๒ โครงการจิตอาสา article
๒๓ ก.ค.๖๒ โครงการฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าน้ำทอง article
๑๙ ก.ค.๖๒ เดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์ article
๑๕ ก.ค.๖๒ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ๒๕๖๒ article
๑๒ ก.ค.๖๒ กีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา article
๘ ก.ค.๖๒ เปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษา article
๕ ก.ค.๖๒ประชุม อสม. article
๒๙ มิ.ย.๖๒ พิธีหล่อพระพุทธรูป article
๒๖ มิ.ย.๖๒ วันต่อต้านยาเสพติดโลก article
๒๐ มิ.ย.๖๒ โครงการปฐมนิเทศหลักสูตรการศึกษานอกระบบ article
๑๙ มิ.ย.๖๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทย article
๑๓ มิ.ย.๖๒ big cleaningday ตลาดสด article
๗ มิ.ย.๖๒ ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ article
๓ มิ.ย.๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี article
๒๙ พ.ค.๖๒โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา article
๑๗ พ.ค. ๖๒ พิธีห่มผ้าพระใหญ่ article
๑๑ พ.ค.๖๒ โครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ article
๒ พ.ค.๖๒ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ article
๒๖ เม.ย.๖๒ ณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
๒๔ เม.ย.๖๒ วันเทศบาล article
๑๓ เม.ย.๖๒ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ article
๑๒ เม.ย.๖๒ Let’s run ปันบุญ article
๒๖ มี.ค.๖๒ โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ article
๒๔ มี.ค.๖๒ รณรงค์เลือกตั้ง article
๑๙ มี.ค.๖๒ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่๑ article
๑๘ มี.ค.๖๒ วันท้องถิ่นไทย article
๑๕ มี.ค.๖๒ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน article
๑๔ มี.ค.๖๒ จิตอาสาพัฒนาวัดถ้ำเขาพลู article
๒๕ ก.พ.๖๒ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑ article
๒๒ ก.พ.๖๒ กีฬาสีศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
๑๓ ก.พ.๖๒ โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ article
๒๘ ม.ค.๖๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ article
๒๘ ม.ค.๖๒ โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด article
๒๔ ม.ค.๖๒ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม article
๑๒ ม.ค.๖๒ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ article
๓ ม.ค.๖๒ พิธีตัดหวายลูกนิมิตร article
๑ ม.ค.๖๒ ตักบาตรปีใหม่ article
๓๑ ธ.ค.๖๑ พิธีสวดมนต์ข้ามปีวัดเขาเจดีย์ article
๒๙ ธ.ค. ๖๑ พิธีเปิดงานมหกรรมการกุศลปิดทองวัดเขาเจดีย์ article
๒๙ ธ.ค.๖๑ ปั่น ไป ปิดทอง วัดเขาเจดีย์ article
๒๘ ธ.ค.๖๑ มอบทุนการศึกษาโรงเรียนปะทิววิทยา article
๒๑ ธ.ค. ๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๑๙ ธ.ค.๖๑ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร article
๑๙ ธ.ค.๖๑ บวงสรวงสักการะกรมหลวงชุมพร article
๑๑ ธ.ค.๖๑ พิธีปักหมายเขตวิสุงคาม วัดเขาเจดีย์ article
๖ ธ.ค.๖๑ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ article
๕ ธ.ค.๖๑ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา article
๔ ธ.ค.๖๑ หนูรักพ่อ article
๒๗ พ.ย.๖๑ การจัดทำแผนพลังงานชุมชน article
๒๒ พ.ย.๖๑ ประเพณีลอยกระทง article
๑๕ พ.ย.๖๑ ต้อนรับนายอำเภอปะทิว article
๓ พ.ย.๖๑ ทอดกฐินวัดเขาเจดีย์ article
๒๕ ต.ค.๖๑ ประเพณีตักบาตรเทโว article
๒๓ ต.ค.๖๑ วันปิยมหาราช article
๒๒ ต.ค.๖๑ จิตอาสาพัฒนาวัดเขาเจดีย์ article
๑๓ ต.ค.๖๑ พิธีทำบุญครบรอบวันสวรรคต article
๒๑ ก.ย.๖๑ โครงการอบรมผู้ประกอบการ article
๒๐ ก.ย.๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๑๙ ก.ย.๖๑ ประชาคมเปลี่ยนแปลงแผน article
๑๔ ก.ย.๖๑ บวงสรวงเปิดอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร article
๑๒ ก.ย.๖๑ พิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อฉะอ้อน article
๑๑ ก.ย.๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๑๐ ก.ย.๖๑ โครงการส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย article
๕ ก.ย.๖๑ โครงการหมอชุมชน article
๓๐ ส.ค.๖๑ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปะทิว article
๒๙ ส.ค.๖๑ โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น article
๑๘ ส.ค.๖๑ เดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์ article
๑๖ ส.ค.๖๑ โครงการจิตอาสา article
๑๕ ส.ค.๖๑ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑ article
๑๓ ส.ค.๖๑วันแม่แห่งชาติ article
๑๐ ส.ค.๖๑กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑ ส.ค.๖๑ โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน article
๒๘ ก.ค.๖๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษา article
๒๗ ก.ค.๖๑ พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา article
๒๖ ก.ค.๖๑ พิธีแห่เทียนพรรษา article
๒๓ ก.ค.๖๑ พิธีเปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษา article
๑๕ ก.ค.๖๑ พิธีเปิดกีฬา อบจ.คัพ article
๑๒ ก.ค.๖๑ ต้อนรับผู้ว่า article
๑๑ ก.ค.๖๑ อบรมสานตะกร้าพลาสติก article
๑๑ ก.ค.๖๑ กีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา article
๔ ก.ค.๖๑ อบรมช่วยเหลือเด็กติดในรถ article
๒ ก.ค.๖๑ อบรมอาชีพด้านการเกษตร article
๒๖ มิ.ย.๖๑ วันต่อต้านยาเสพติดโลก article
๒๒ มิ.ย.๖๑ โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร article
๑๕ มิ.ย.๖๑ สุขภาพกับชุมชน article
๑๓ มิ.ย.๖๑ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ article
๓๐ พ.ค.๖๑ ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง article
๒๘ พ.ค.๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑ article
๒๓ พ.ค.๖๑ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
๑ พ.ค.๖๑ พิธีห่มผ้าพระใหญ่ article
๒๗ เม.ย.๖๑ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๒๖ เม.ย.๖๑ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ article
๒๕ เม.ย.๖๑ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ๓ article
๒๔ เม.ย.๖๑ วันเทศบาล article
๒๐ เม.ย.๖๑ ดูแลสุขภาพช่องปาก article
๑๓ เม.ย.๖๑ พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเขาเจดีย์ article
๑๓ เม.ย.๖๑ ประเพณีสงกรานต์๖๑ article
๙ เม.ย.๖๑ ไทยนิยม ยั่งยืน เวที๒ article
๖ เม.ย.๖๑ วันจักรี article
๓๐ มี.ค.๖๑ บัณฑิตน้อย article
๒๐ มี.ค. ๖๑ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน article
๒๐ มี.ค.๖๑ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา article
๑๙ มี.ค.๖๑ โครงการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ article
๑๘ มี.ค.๖๑ วันท้องถิ่นไทย article
๑๕ มี.ค.๖๑ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน article
๘ มี.ค.๖๑ สัปดาห์ทำความสะอาด article
๘ มี.ค.๖๑ bigcleaningday article
๑ มี.ค.๖๑ มาฆะบูชา article
๒๘ ก.พ.๖๑ พาน้องเข้าวัด article
๒๓ ก.พ.๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ article
๒๒ ก.พ.๖๑ กีฬาสีอนุบาลปะทิว article
๓ ก.พ.๖๑ แรลลี่ Love on thebeach2018 article
๒ ก.พ.๖๑ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
๑๓ ม.ค.๖๑ วันเด็กแห่งชาติ article
๑ ม.ค.๖๑ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ article
๑๙ ธ.ค.๖๐ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวง article
๑๔ ธ.ค.๖๐ โครงการอบรุมคุณธรรมจริยธรรม article
๕ ธ.ค.๖๐ วันพ่อแห่งชาติ article
๑ ธ.ค.๖๐ กิจกรรมหนูรักพ่อ article
๔ พ.ย.๖๐ รำลึก ๒๘ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์ article
๓ พ.ย.๖๐ ประเพณีลอยกระทง article
๒๖ ต.ค.๖๐ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ article
๖ ต.ค.๖๐ ประเพณีตักบาตรเทโว article
๓ ต.ค.๖๐รับรางวัลบริหารจัดการขยะชุมชน article
๑๓ ก.ย.๖๐ ปฏิญาณตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง article
๖ ก.ย.๖๐ โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ article
๔ ต.ค.๖๐ หิ้วกร้าไปหลาด article
๒๘ ส.ค.๖๐ โครงการลดพุงลดโรค article
๒๕ ส.ค.๖๐ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม article
๑๙ ส.ค.๖๐ เดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์ article
๑๖ ส.ค.๖๐ พิธีรดน้ำศพหลวงพ่อฉอ้อน article
๑๕ ส.ค.๖๐ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ article
๑๒ ส.ค.๖๐ วันแม่แห่งชาติ article
๑๐ ส.ค.๖๐ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนภาวะอ้วน article
๓ ส.ค.๖๐ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปะทิว article
๒๘ ก.ค.๖๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา article
๑๓ ก.ค. ๖๐ อาหารพระราชทาน article
๗ ก.ค. ๖๐ พิธีแห่เทียนพรรษา article
๓ ก.ค.๖๐ พิธีเปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษา article
๒๖ มิ.ย.๖๐ วันต่อต้านยาเสพติดโลก article
๓๑ พ.ค.๖๐ อบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ article
๑๘ พ.ค.๖๐ จังหวัดพบประชาชน article
๑๗ พ.ค.๖๐ เตรียมสร้างโบส์วัดเขาเจดีย์ article
๘ พ.ค.๖๐ ต้อนรับนายอำเภอปะทิว article
๒๗ เม.ย.๖๐ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐ article
๒๔ เม.ย.๖๐ วันเทศบาล article
๒๑ เม.ย.๖๐ รดน้ำผู้สูงอายุโรงพยาบาลปะทิว article
๒๑ เม.ย.๖๐ ห่มผ้าพระบูรพาบรรพต article
๑๓ เม.ย.๖๐ ประเพณีสงกรานต์๖๐ article
๓๐ เม.ย.๖๐ โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ article
๑๘ มี.ค.๖๐ วันท้องถิ่นไทย article
๑๗ มี.ค.๖๐ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน article
๑๖ มี.ค.๖๐ ตลาดประชารัฐ article
๑๓ มี.ค.๖๐ ต้อนรับผู้แทนพระองค์ article
๓ มี.ค.๖๐ โครงการพาน้องเข้าวัด article
๒๔ ก.พ.๖๐ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑๕ ก.พ.๖๐ Big cleaningbeach article
๑๑ ก.พ.๖๐ วันมาฆบูชา article
๑๐ ก.พ.๖๐ โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา article
๘ ก.พ.๖๐ โครงการออกกำลังกาย article
๑ ก.พ.๖๐ โครงการออกกำลังกาย article
๑๘ ม.ค.๖๐ โครงการออกกำลังกาย article
๑๖ ม.ค.๖๐ วันครู article
๑ ม.ค.๖๐ พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ article
๒๑ ธ.ค.๕๙ โครงการออกกำลังกาย
๑๙ ธ.ค.๕๙ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร article
๑๕ ธ.ค.๕๙ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ article
๑๑ พ.ย.๖๒ ประเพณีลอยกระทง๖๒ article
๖ ธ.ค.๕๙ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย article
๖ ธ.ค.๕๙ โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธาน article
๒ ธ.ค.๕๙ โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา article
๑ ธ.ค.๕๙ พิธีปัญญาสมวาร article
๑๔ พ.ย.๕๙ ประพณีลอยกระทง article
๑๒ พ.ย.๕๙ ทอดกฐินวัดเขาเจดีย์ article
๙ พ.ค. ๕๙ ประชาคม article
๔ พ.ย.๕๙ รำลึกเหตุการณ์พายุเกย์ article
๒๐ ต.ค.๕๙พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ article
๑๙ ต.ค.๕๙ พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ article
๑๗ ต.ค.๕๙ ประเพณีตักบาตรเทโว article
๒๑ ส.ค.๖๒ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนำสุขผู้สูงวัย article
๑๔ ต.ค.๕๙ พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
๑๐ ต.ค.๕๙ เจ้าภาพภวายภัตตาหาร article
๖ ต.ค.๕๙ โครงการพัมนาศักยภาพ อสม. article
๒๖ ก.ย.๕๙ ประชุมสภา article
๒๙ ก.ย.๕๙ โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ article
๒๒ ก.ย.๕๙ วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ article
๑๖ ก.ย.๕๙ โครงการอบรมให้ความรู้การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร article
๑๔ ก.ย.๕๙ โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำ article
๙ ก.ย.๕๙ อบต.เสาธงหินเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
๒๙ ส.ค.๕๙ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุ article
๒๗ ส.ค.๕๙ เดิน-วิ่ง พี่น้องสัมพันธ์ article
๑๕ ส.ค.๕๙ รักษ์น้ำ รักป่า article
๑๒ ส.ค.๕๙ วันแม่แห่งชาติ
๑๐ ส.ค.๕๙ กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๙ ส.ค.๕๙ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย article
๓๐ ก.ค.๕๙ พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรอำเภอปะทิว article
๒๗ ก.ค.๕๙ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๒๕ ก.ค.๕๙ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี article
๑๕ ก.ค.๕๙ พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ article
๑๓ ก.ค.๕๙ กีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา article
๑๓ ก.ค.๕๙ ประชุมสภา article
๑๑ ก.ค.๕๙ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ article
๒๔ มิ.ย.๕๙ วันต่อต้านยาเสพติด article
๒๓ มิ.ย.๕๙ MOU สวมหมวกนิรภัย article
๑๖ มิ.ย.๕๙ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา article
๙ มิ.ย. ๕๙ พิธีเปิดกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี ๒๕๕๙ article
๙ มิ.ย.๕๙ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ article
๖ พ.ค.๕๙ ๑๒๐ ปีอำเภอปะทิว article
๖ พ.ค.๕๙ เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอปะทิว article
๑๓ เม.ย.๕๙ ประเพณีสงกรานต์ article
๒๕ มี.ค.๕๙ บัณฑิตน้อย article
๑๘ มี.ค.๕๙ big cleaning day article
๗ มี.ค.๕๙ ฉีดพ่นหมอกควัน article
๒๙ ก.พ.๕๙ ประชาคม article
๒๕ ก.พ.๕๙ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน article
๑๖ ก.พ.๕๙ เปิดบ้านคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลปะทิว article
๑๐ ก.พ.๕๙ ทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
๕ ก.พ.๕๙ โครงการพาน้องเข้าวัด article
๒๙ ม.ค.๕๙ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๒๒ ม.ค.๕๙ โครงการเตรียมความพร้อม article
๙ ม.ค.๕๙ วันเด็กแห่งชาติ ๕๙ article
๑ ม.ค.๕๙ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ article
๒๔ ธ.ค.๕๘ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม article
๒๓ ธ.ค.๕๘ มอบทุนการศึกษา article
๒๒ ธ.ค.๕๘ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ article
๑๙ ธ.ค.๕๘ งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร article
๑๗ ธ.ค.๕๘ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
๑๖ ธ.ค.๕๘ พระราชทานเพลิงพระศพพระสังฆราช article
๕ ธ.ค.๕๘ ถวายพระประธานวัดเขาเจดีย์ article
๕ ธ.ค.๕๘ วันพ่อแห่งชาติ article
๒๘ ต.ค.๕๘ ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๕๘ article
๒๓ ต.ค.๕๘ วันปิยมหาราช article
๑๙ ต.ค.๕๘ พัฒนาศักยภาพ อสม.ทต.ปะทิว article
๑๐ ต.ค.๕๘ เดิน วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์ article
๒๘ ก.ย. ๕๘ ประชุมสภา article
๒๔ ก.ย. ๕๘ วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา article
๑๔ ก.ย. ๕๘ ปั่นเพื่อน้อง article
๔ ก.ย. ๕๘ โครงการเตรียมความพร้อม article
๓ ก.ย. ๕๘ ประชุมสภา article
๒๐ ส.ค. ๕๘ คัดค้านยุติความรุนแรง article
๑๔ ส.ค. ๕๘ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ article
๑๒ ส.ค. ๕๘ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ article
๑๐ ส.ค. ๕๘ กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๓๐ก.ค.๕๘ เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา article
๒๙ ก.ค.๕๘ พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ article
๒๓ ก.ค.๕๘ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปะทิว article
๒๐ ก.ค.๕๘ พิธีเปิดหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ article
๑๙ ก.ค.๕๘ ฟุตซอลผู้นำ อบต.ปากน้ำ article
๑๗ มิ.ย.๕๘ พิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา article
๒๖ มิ.ย.๕๘ วันต่อต้านยาเสพติดโลก article
๒๖ มิ.ย.๕๘ ประชุมสภา article
๑๘ มิ.ย.๕๘ พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑๔ มิ.ย.๕๘ ฟุตซอล อบจ.คัพ ทุ่งหลวง - ปะทิว article
๑๓ มิ.ย.๕๘ พิธีเปิดกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ ๑๐ article
๑ มิ.ย.๕๘ วันวิสาขบูชา article
๓๐ พ.ค.๕๘ ปั่นจักรยานขึ้นวัดเขาเจดีย์ article
๒๖ พ.ค.๕๘ ปล่อยปลาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ article
๑๒ พ.๕๕๘ พิธีปิดปะทิวฟุตซอลคัพ ครั้งที่ ๓ article
๑๑ พ.ค.๕๘ ปะทิวฟุตซอลคัพ
๑๐ พ.ค.๕๘ ปะทิวฟุตซอลคัพ article
๙ พ.ค.๕๘ ปะทิวฟุตซอลคัพ ครั้งที่ ๓ article
๘ พ.ค.๕๘ พิธีเปิดปะทิวฟุตซอลคัพ ครั้งที่ ๓ article
๘ พ.ค.๕๘ กีฬาชุมชนสัมพันธ์ article
๒๔เม.ย.๕๘ วันเทศบาล article
๑๓เม.ย.๕๘ สิบสานประเพณีสงกรานต์ท้องถิ่น ๕๘ article
๒๐มี.ค.๕๘ บัณฑิตน้อย article
๑๓มี.ค.๕๘ ประชุมประชาคม article
๖มี.ค.๕๘ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร article
๓มี.ค.๕๘ ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ชุมสานพูนทรัพย์ article
๒มี.ค.๕๘ ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ชุมสานฝันและชุมชนประสบสุข article
๒๓ก.พ.๕๘ ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดใน article
๒๓ ม.ค.๕๘ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑๐ ม.ค.๕๘ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๕๘ article
๙ ม.ค.๕๘ อวยพรปัใหม่ผู้สูงอายุ article
๙ ม.ค.๕๘ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ article
๑ ม.ค.๕๘ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ article
๒๔ ธ.ค.๕๗ พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปะทิววิทยา article
๒๔ธ.ค.๕๗ ปะทิวคัพ article
๒๔ ธ.ค.๕๗ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม article
๑๙ธ.ค.๕๗ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร article
๕ธ.ค.๕๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
๒ธ.ค.๕๗ กิจกรรมวันพ่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๖พ.ย.๕๗ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ article
๔ พ.ย.๕๗ รำลึก ๒๕ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์ article
๙ ต.ค. ๕๗ ประเพณีตักบาตรเทโว article
๒๖ ก.ย.๕๗ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปะทิว article
๒๒ ก.ย. ๕๗ ให้ความรู้แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว article
๑๘ ก.ย. ๕๗ วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา article
๑๓ ก.ย. ๕๗ กีฬานักเรียน article
๒๘ ส.ค. ๕๗ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ article
๑๒ ส.ค. ๕๗ วันแม่แห่งชาติ article
๘ ส.ค. ๕๗ กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๗ ส.ค. ๕๗ มอบถุงยังชีพ article
๗ ส.ค. ๕๗ โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา article
๖ ส.ค. ๕๗ โครงการอบรมการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร article
๔ ส.ค. ๕๗ ท้องถิ่นสุขภาพดี วิถีชุมชนคนปะทิว article
๒๕ ก.ค. ๕๗ โครงการอบรมผู้ประกอบการ article
๑๘ ก.ค. ๕๗ ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก article
๑๖ ม.ค. ๕๗ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ article
๑๐ ก.ค. ๕๗ ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอปะทิว article
๗ ก.ค. ๕๗ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ article
๑๙ มิ.ย. ๕๗ พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๔ มิ.ย. ๕๗ ปะทิวฟุตซอลคัพ ต้านภัยยาเสพติด article
๑๑ พ.ค.๕๙ ทต.ะทิวคัพ ๒๐๑๖ article
๔ มิ.ย. ๕๗ กีฬาชุมชนสัมพันธ์ article
๑๑ พ.ค.๕๙ กีฬาชุมชนสัมพันธ์ article
๑๓ เม.ย. ๕๗ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ article
๑๙ มี.ค. ๕๗ เปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิ article
๑๙ มี.ค. ๕๗ ประชุมประชาคม article
๑๔ มี.ค. ๕๗ Beach Cleaningday article
๗ มี.ค.๕๗ บัณฑิตน้อย article
๑๓ ก.พ. ๕๗ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ article
๑๗ ม.ค. ๕๗ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑๑ ม.ค.๕๗ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ article
๑ ม.ค. ๕๗ วันขึ้นปีใหม่ article
๒๖ ธ.ค. ๕๖ โครงการส่งเสริมทันตกรรม article
๒๕ ธ.ค. ๕๖ มอบทุนการศึกษา article
๑๙ ธ.ค. ๕๖ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร article
๕ ธ.ค. ๕๖ วันพ่อแห่งชาติ article
๔ ธ.ค. ๕๖ ทำดีเพื่อพ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านบางสน article
๒ ธ.ค. ๕๖ รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน article
๔ พ.ย. ๕๖ ทำบุญครบรอบ ๒๔ ปี พายุเกย์ article
๔ พ.ย. ๕๖พิธีตั้งเสาเอกศาลาที่ประทับ กรมหลวงชุมพร article
๒๖ ต.ค. ๕๖ เทศกาลดูเหนี่ยวอพยพ เขาดินสอ article
๒๓ ต.ค. ๕๖ วันปิยมหาราช article
๒๐ ต.ค.๕๖ ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาเจดีย์ article
๑๗ ก.ย. ๕๖ โครงการยุวจราจร article
๔ ก.ย. ๕๖ รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านทันตสุขภาพ ระดับจังหวัด article
๓๐ ส.ค.๕๖ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุ ปีที่๖ article
๑๒ ส.ค. ๕๖ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ article
๙ ส.ค. ๕๖ โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ article
๘ ส.ค. ๕๖ หนูน้อยกตัญญู วันแม่แห่งชาติ article
๑๙ ก.ค. ๕๖ พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ article
๑๕ ก.ค.๕๖ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ article
๑๐ ก.ค. ๕๖ พิธีเปิดโครงการต้นกล้าแห่งความหวังรุ่นที่ ๔ article
๕ ก.ค. ๕๖ การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยา article
๕ ก.ค. ๕๖ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลชุมโค article
๓ ก.ค. ๕๖ ทต.ท่าฉาง เยี่นมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๒๖ มิ.ย. ๕๖ วันต่อต้านยาเสพติด article
๒๐ มิ.ย. ๕๖ พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑๔ มิ.ย. ๕๖ โครงการเสริมสร้างพลังผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ article
๒๙ พ.ค. ๕๖ คู่หูองค์กรไร้พุง article
๒๐ พ.ค. ๕๖ รณรงค์ป้องกันไช้เลือดออก article
๑๐ พ.ค. ๕๖ กีฬาชุมชนสัมพันธ์ article
๒๘ เม.ย. ๕๖ วันเทศบาล article
๒๕ เม.ย. ๕๖ วันพระนเรศวร article
๒๓ เม.ย. ๕๖ กีฬา อบจ.คัพ แบ่งโซน article
๑๓ เม.ย. ๕๖ ประเพณีสงกรานต์ ๕๖ article
๒๘ มี.ค.๕๖ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
๑๗ มี.ค. ๕๖ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน article
๑๕ มี.ค. ๕๖ บัณฑิตน้อย article
๑๓ มี.ค. ๕๖ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน article
๑ มี.ค. ๕๖ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร article
๒๖ ก.พ. ๕๖ ประชุมจัดทำแผนชุมชน article
๒๕ ก.พ. ๕๖ วันมาฆบูชา article
๑๒ ก.พ. ๕๖ เตรียมเส้นทางรับเสด็จ article
๘ ก.พ. ๕๖ แข่งขันชกมวยไทย article
๘ ก.พ. ๕๖ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
๗ ก.พ. ๕๖ Beach CleaningDay article
๑๒ ม.ค. ๕๖ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ article
โครงการส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น article
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช article
กิจกรรมวันพ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
ประเพณีลอยกระทง ๕๕ article
ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๕ article
วันปิยมหาราช article
รับรางวัลชมรมส่งเสริมสุขภาพดี article
โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุ ทต.ปะทิว article
๑๒ สิงหามหาราชินี article
กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร article
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ article
พิธีหล่อเทียนพรรษา article
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก article
เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง article
วันต่อต้านยาเสพติดโลก article
เทศบาลรวมใจบริการประชาชน article
พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
โครงการชุมชนเข้มแข็งบนความพอเพียง article
๕ มิ.ย. วันสิ่้งแวดล้อมโลก article
พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี วิสาขบูชา article
ฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ทต.ปะทิวคัพ 2012 article
สงกรานต์ 55 article
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ article
วันจักรี article
ประชุมประชาคม article
บัณฑิตน้อย รุ่นที่ ๒ article
วันเด็กแห่งชาติ๒๕๕๕ article
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ article
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช article
ดูงานการจัดการขยะชุมชน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต article
ทำดีเพื่อพ่อ ศพด.บ้านบางสน article
โครงการอบรมการจัดการขยะชุมชน article
ประเพณีลอยกระทง 54 article
แถลงนโยบายการบริหารงาน article
โครงการจัดการขยะชุมชน ชุมชนต้นแบบ article
รับโล่กระทรวงวัฒนธรรม article
ประเพณีตักบาตรเทโว 2554 article
จักรยาน 7 แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ article
โครงกา่รรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด article
สมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาฯ article
วันแม่แห่งชาติ article
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
รับสมัครเลือกตั้งนายกและสท.เทศบาลตำบลปะทิว article
พายุฝน article
ประเพณีแห่เทียนพรรษา article
ปะทิวฟุตซอล FA CUP ครั้งที่1 article
วันสิ่งแวดล้อมโลก article
พิธีบวงสรวงพระบรมรูปกรมหลวงชุมพรฯ article
พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างพระบรมรูปกรมหลวงชุมพร article
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2554 article
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 54 article
วันจักรี article
ช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดชุมพร article
บัณฑิตน้อย article
วันท้องถิ่นไทย article
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน article
ประกวดผ้าบาติก งานโลกทะเลชุมพร article
เก็บขยะชายหาด งานโลกทะเลชุมพร article
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิวเขต๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง article
เวียนเทียนวันมาฆบูชา article
โครงการจับ ปรับ แจก article
โครงการนำร่อง "ครอบครัวอุ่นใจ ร่วมลดอุบัติภัยบนท้องถนน article
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
วันขึ้นปีใหม่ 2554 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com